Köpings kommun

Tillsammans med Barn- och ungdomsenheten i Köping kommun utbildar vi 4 grund-och högstadieskolor i tolerans och gemenskap mot främlingsfientlighet och rasism. Även skolpersonal och föräldrar inkluderas i arbetet. Läs mer om varje enskild skolas arbete under sidan Kunder.

”I Köpings kommun står det i målen att Barnkonventionens regler ska respekteras och följas i kommunens verksamheter. Kommunens ungdomsfullmäktiga har vid flera tillfällen påpekat värdet av en värdegrund som alla kan förstå. Därför arbetar vi i en större satsning tillsammans med Lika Olika® och Mary Juusela i fyra skolor i kommunen.” /Pernilla Einan, Enhetschef Kultur och Fritids, samt Torkel Nilsson, Skolchef, i Köping kommun

KundKöpings kommunUtbildningTemadag PLUS, Föreläsningar PlatsKöping kommunWebbsidawww.koping.se

Mot utanförskap och främlingsfientlighet
För gemenskap och öppenhet

Privacy Preference Center