Vi föds som rena blad. När vi växer upp under förskole- och skolåren sätts värderingar, attityder och förhållningssätt till olikheter som ett resultat av vad vi får från föräldrar, skolpersonal och andra elever. I kuddrummet, på skolgården och i klassrummet händer saker som lämnar spår många år framåt. Det mänskliga samspelet är igång. Saker sker även i personalrummet, vi vuxna är inget undantag. Först när vi inser att alla har samma grund sker förändring.

Nyfiken på vad vi kan erbjuda dig?

Kontakta oss

Vårt arbete i skola, förskola och högskola

I förskolor, skolor och högskolor/universitet erbjuder vi  utbildningar åt personal, elever och föräldrar. Detta sker via målgruppsanpassade föreläsningar, workshops och kartläggningar.

Lika Olika i förskola

I förskolan erbjuder vi terminsbaserade övningar för förskolebarnen. I arbetet på förskola utbildar vi först pedagogerna för att först därefter ta arbetet till barnen. Avslutningsvis utbildas föräldrar. Kontakta oss för mer information! 

För oss som utbildar nya förskolepedagoger som ska arbeta med att forma nya människor i deras värderingar, tolerans och attityder är Lika Olika med sin expertis och uppskattade metod en viktig samarbetspartners. Våra studenter har alla utbildats i Lika Olika-metoden och alla inom förskola behöver denna kunskap och utbildning. /Lena Bäckström Åkesson, barnforskare vid Högskolan i Kristianstad

“Min son har ADHD och har ofta blivit sedd som ”konstig” eller ”dum”, såväl av personal som av andra barn. Efter Lika Olika-utbildningen upplever jag att det blivit ett bättre klimat på gården och definitivt en ökad förståelse kring olikheter och en justare attityd gentemot min son hos personal, barn och andra föräldrar!” /mamma till femåring

“Under personalens utbildning i Lika Olika-metoden dök det upp många aha-upplevelser, nya insikter och en ökad förståelse i den djupa problematik som uppstår då man hamnar utanför. Vi arbetar aktivt med likabehandling på vår förskola, men det är uppenbart att det alltid finns nya kunskaper att ta till sig. Vi är mycket nöjda med Lika Olika-metoden. Under våren arbetar vi tillsammans med Lika Olika vidare med barnen.”/Grethe Grimstad Thorane, förskolechef vid Adolf Fredrik och Gustav Vasa Barnkrubba

“Lika Olika-metoden är enkel att förstå, rolig att arbeta med och anpassad till såväl barn som vuxna”. /Förskolepedagog vid Adolf Fredrik och Gustav Vasa Barnkrubba

Lika Olika i skola

I grundskola och gymnasium arbetar vi främst med vårt uppskattade koncept Temadag Plus där skolpersonal, elever och föräldrar utbildas holistiskt i tolerans, attityder och inkludering. Utbildningarna innehåller alltid skräddarsydda element anpassade till varje personalgrupp, klass och/eller skola. Kontakta oss för mer information och referenser.

Varför välja Lika Olika

  • Tydligt
  • Utmanande och roligt
  • Situationsanpassade verktyg
  • Arbete med vardagliga situationer
  • Holistiskt, vuxna och barn tillsammans
  • Mätbar förändring
  • Skräddarsytt

Vi erbjuder


Föreläsning

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

En prisbelönad föreläsning om vad som gör att människor hamnar utanför, hur utanförskap känns och påverkar individens hälsa och potential – och hur vi kan bygga på tolerans genom öppna förhållningssätt och kunskap. Och varför individ, samhälle och Sverige tjänar på att vi tar hand om varandra.

Workshop

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Skräddarsydd påbyggnad från den prisbelönta föreläsningen. Utmanande gruppövningar utifrån er vardag och era utmaningar mellan kollegor, chefer och avdelningar.

Halvdag

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Vår prisbelönta föreläsning, utbildning i tolerans och en skräddarsydd workshop. En rapport som sammanfattar utbildningen lämnas.

Heldag

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Vår prisbelönta föreläsning, utbildning i tolerans och en skräddarsydd workshop. En rapport som sammanfattar utbildningen lämnas.

Utbildningsserie

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Långsiktigt arbete med 4-6 tillfällen som är anpassade enligt ert unika behov.

Temadag Plus

Erbjuds till skola

Vårt allra mest uppskattade erbjudande till grund- och gymnasieskolor är Temadag Plus-paketet. En holistisk utbildning till personal, elever och föräldrar samt en rapport kring toleransarbetet ingår.

Skräddarsytt

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Här anpassas Lika Olika-metoden enligt era unika behov i relation till upplägg, antal tillfällen och tidsperiod.

Kartläggning & rapport

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Vi erbjuder er en omfattande kartläggning kring attityder, fördomar och tolerans hos specifika arbetsgrupper eller hela företag.

Coaching

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Ibland hamnar arbetsgrupper snett vilket negativt påverkar trivsel och resultat. Vi har flera uppdrag hos uppdragsgivare inom privat och offentlig sektor för att coacha arbetsgrupper och/eller individer till att hitta tillbaka till fokus, motivation och gemenskap.