Lika Olika-metoden baseras på en världsunik studie (Stolen identity, förankrad vid Högskolan i Kristianstad) som undersökt hur intolerans skapar utanförskap som i sin tur påverkar individers, samhällens och slutligen en nations generella potential, innovationskraft och hälsa.

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Vad vi gör

Bakgrund till metoden

Studien gjordes under 2003-2013 där Mary Juusela, grundare av Lika Olika studerade och följde 700 svenska adoptivfamiljers vardag i relation till utanförskap, främlingsfientlighet eller rasism. Mary studerade familjerna utifrån barn-, föräldra- och familjeperspektiv, individuellt och i relation med varandra. Drygt 40 städer, byar och samhällen representeras via familjerna. Resultatet av studien ligger som grund till Lika Olika-metoden som arbetar för ökad tolerans för alla slags olikheter och minoriteter.

I juli 2015 var Mary Juusela inbjuden för att presentera den vetenskapliga postern Stolen identity på en världskonferens om förskolebarns rättigheter i Washington D.C (www.world-omep.org) tillsammans med barnforskaren och psykologen Lena Bäckström Åkesson vid Högskolan i Kristianstad.

Under 2015 utbildades 9036 individer i 46 städer i 4 länder i Lika Olika-metoden. Alla slags olikheter berördes under utbildningarna.

Studien är publicerad i två uppmärksammade dokumentära böcker.

Artikel om studien (PDF)

Några ord från grundaren

“Oavsett vad som gör dig olik blir resultatet av utanförskap samma för alla människor. Du blir sjuk! Väldigt sjuk. Människor behöver andra människor för att må bra.” /Mary Juusela, grundare Lika Olika

Mary Juusela anlitas ofta som expert i arbetet för mänskliga rättigheter, integration, mångfald och i arbetet mot rasism. I Lika Olika-metoden förenar hon all den kunskap hon fått under de 13 år hon arbetat med mångfaldsfrågor.

Läs mer om grundaren

Litteratur om metoden

Lika Olika-teamet brinner för att bidra med kunskap, insikt och en vilja att göra och tänka annorlunda. Förändringen kommer inifrån varje individ. Först när man inser sin egen makt kan hållbar positiv förändring komma till stånd. För att ge kunskap behöver vi ta ner de vackra orden till vardagen. Vad händer hemma runt köksbordet? På semestern eller under helgerna? Böckerna Banden som gör oss till familj (Norstedts förlag, 2010) och Den stora återresan (Miller&Books, 2014) för läsaren direkt hem till de familjer som studerats. Vardagen skildras utan några pekpinnar eller censureringar i dessa två dokumentära reportageböcker.

“Adoption är en olikhet som många har en relation till. Man känner någon eller har känt någon som är adopterad. Därmed bli ingången till utanförskapet och förståelsen för vad det innebär att stämplas som en minoritet enklare. Men läsaren ska veta att principen kring den psykiska ohälsan som konsekvens av utanförskap är densamma oavsett vilken olikhet.” /Mary Juusela, grundare Lika Olika

Beställ boken här