Lika Olika-metoden verkar för att minska främlingsfientlighet och utanförskap och istället bygga upp tolerans och öppna attityder på individ, grupp och samhällsnivå (i den ordningsföljden).

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Vad vi gör

Metoden står på 4 grundpelare, alla med syfte att positivt ändra attityder, minska fördomar och öka nyfikenhet och tolerans. Vi vill  ge deltagarna möjlighet att ifrågasätta sig själva, sitt nuvarande beteende och de lokala samhällsmedborgrna runt omkring dem i det lokala samhället. Metoden förespråkar en stor tolerans mot allas rätt att vara och tycka själva. Därför har vi inga pekpinnar under utbildningarna.  

“Deltagarna får gå i andras skor och känna hur utanförskap och intolerans känns. Vi stör och berör rakt in i hjärtat. Effekten av detta är enorm.” /Mary Juusela, grundare Lika Olika-metoden

Metodens grundpelare

  • Upplevelse – Känna (genom att störa och beröra kan vi börja processen)
  • Insikt – Förstå (det går inte att förändra något som man inte förstår)
  • Kunskap – Makt (när man förstår ett större sammanhang är man medveten)
  • Verktyg – Förändring (konkretiserade verktyg till vardagen för att göra nytt)

Efter genomförd utbildning med Lika Olika vill vi att deltagarna ska ha uppnått de 4 målen för att bli fullvärdiga förändringsagenter.

Förändringsagenter

Våra 4 utbildningsmål

  1. Insikt om olikheter och likheter
  2. Kunskap om utanförskap
  3. Medvetenhet om makten för andras hälsa
  4. Verktyg för att hantera mänsklig friktion

I våra mer omfattande utbildningar, samt vid vissa föreläsningar, mäter vi även deltagarnas förändringsbenägenhet, individens förnyade tankemönster och individens känsla av att “äga” en jobbig situation. Detta lämnas i en rapport till uppdragsgivaren.

Kontakta oss för mer information