En förändrinsagent är för Lika Olika en individ som vill vara nyfiken på det som är “annorlunda”. En förändringsagent är någon som vågar säga “stopp!” eller sträcka ut handen och säga “kom, du får vara med mig!” när ingen annan vill.

En förändringsagent står upp för sina medmänniskor, och även för sig själv.

Ska du med?

Kontakta oss

För oss handlar det om att ändra negativa samhällsmönster men att inse att förändring sker på individnivå. Att vi måste arbeta utifrån varje enskild individ för att initiera en egen vilja till att “give a damn” om andra. Vi försöker frambringa empati, civilkurage och samhörighet.

Ingen kan göra allt eller vara överallt. Men alla kan göra något och någon är alltid någonstans. Därför far vi land och rike runt till så många som möjligt för att tända ljus inuti var och en. Totalt har vi idag fler än 10,000 förändringsagenter i drygt 50 städer i 4 länder. Det är många. Men det räcker inte.

En förändringsagent förstår att den viktigaste förändringen är den som sker inuti dig själv.

Börja där, du spelar roll!